Elérhetőségek

9730 Kőszeg ,
Táncsics út 7.
Telefon: +36309939918
E-mail küldése

Hírek

2019. november 26., 15:05Beszámolók a Hálaadós Istentiszteletről sé Reformációi Alkalmakról

Hálaadás….

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.” (Zsolt 127, 1)

 

Az Úr Isten kegyelméből 2019. június 21.-én a Kőszegi Református templom tetőszerkezetére felkerült az új, immár edzett tejüvegből készült bevilágító kupola. Erre azért volt szükség, mert már évek óta beázott a templom, ami jelentős kárt okozott. Az épület sajátos formája és körülményes megközelíthetősége miatt nehezen talált az Egyházközség kivitelezőt. Több vállalkozó is megnézte az épületet, de egyikük sem vállalta a munkát.

Isten gondviselésének köszönhetően gyülekezetünkbe érkezett Cs Tóth Péter építészmérnök, és amikor meghallotta a problémát, felajánlotta szolgálatát. Ezután felgyorsultak az események, és lendülettel tudtunk nekilátni a munkának. Pozitív tapasztalataink voltak a munkálatok során: a két munkanap nyugodtan, összehangolva zajlott.

Isten gondviselő szeretetéért 2019. október 5.-én Hálaadó Istentiszteletet tartottunk Egyházközségünkben. Az alkalomra az Őrségi Egyházmegye gyülekezeteiből is érkeztek vendégek.

Nagytiszteletű Donatin Tamás prédikációjában a hálaadás fontosságáról tanított minket,miszerint: akkor is hálát kell adni, amikor úgy érezzük, hogy késik a segítség. Imádságaink meghallgattatnak.

Nagytiszteletű Szabadi István köszöntőjében felhívta a figyelmet, hogy ne csak a kupoláig nézzünk, hanem azon túl az egyedüli világosságot adó Úr Jézus Krisztusra tekintsünk.

Gyülekezetünk fiataljai versmondással szolgáltak.

Nagytiszteletű Donatin Tamás köszöntötte mindazokat, akik az előkészületekben és a lebonyolításban részt vettek. Átadta az Egyházközség ajándékát Balogh Péter Egyházmegyei Főgondnoknak megköszönve műszaki ellenőri munkáját, és Dr. Cseke Zoltán leköszönő gondnoknak megköszönve szolgálatát.

A köszöntések közben kivetítőn nyomon lehetett követni a felújítás folyamatát. Az Istentiszteleti alkalmat követően szeretetvendégségre hívtuk a résztvevőket.

Béres Judit (presbiter)

 

 

Reformáció - az Istenhez való találás ünnepe…

2019 -ben is több alkalom keretén belül megünnepelhettük a reformációt mint a folyamatos megújulás ünnepét. A folyamatos megújulásra mindenkinek szüksége van úgy egyénileg, mint közösségileg is.

Testvérek, a megújulásról szól a természet is, hiszen a természet folyamatosan megújul. Engedjük, hogy Isten kegyelme, szeretete, Igéje és Szentlelke folyamatosan megújítson minket! Nagy öröm, és felszabadulás van ebben a megújulásban! De bátorság és erő is kell hozzá! Legyünk bátrak , legyünk erősek és merészek vállalni ezt az isteni megújítást!

Így, ebben a szellemben és ebben a hangulatban ünnepeltük a reformációt. Ez év október 21.-én a reformáció ünnep-sorozatunkat Kormos Gyöngyi - Megigazítva című regényének bemutatásával kezdtük. E mű egy daganatos betegről szól, aki e betegség révén kezd Istenre találni, Istent meghallgatni. A szerzővel Szombathelyi Hajnalka beszélgetett, így kérdések feltevésével kaptunk képet a regényről. Ezután kérdéséket lehetett feltenni az írónőnek, befejezésképpen pedig egy kis szeretetvendégségen folytatódhatott a kötetlen beszélgetés.

Október 31.-én a Kőszegi Református Egyházközségben ünnepi istentiszteletet tartottunk az Úr Szent Vacsora kiszolgáltatásával.

November 3-án az Őrségi Református Egyházmegye központi reformáció ünnepén vettünk részt 16 fővel. Ezen az alkalmon a 320 fős őriszentpéteri templom úgy megtelt, hogy még székeket is kellett behozni. Az igehirdetés szolgálatát Lentulai Attila nyugalmazott esperes tartotta. Jakab Bálint szombathelyi lelkész előadást tartott arról, hogy mit jelent ma reformátusnak lenni. Az istentiszteleten közös úrvacsorázás volt, valamint az alkalom végén szeretetvendégséggel örvendeztetett meg bennünket az Őrségi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala. - Donaitn Tamás lp.
« Vissza az előző oldalra!

Kőszegi Református Egyházközség - Magyar