Elérhetőségek

9730 Kőszeg ,
Táncsics út 7.

Rólunk

Rólunk

A Református Egyházközség alapítása Kőszegen

A kőszegi Református Egyházközség alapítása szorosan összefügg a Kőszegen található egykori nevén Hunyadi Mátyás Katonai Alreál iskolával. Ebben az iskolában játszódik Ottlik Géza: Iskola a határon című nagysikerű regénye. Ennek az iskolának a tanárai alapították a református egyházközséget Kőszegen 1933-ban, a gyülekezetünk öregjeinek elmondása szerint. 1933-as megalakulásról van egy tablója a gyülekezetünknek, amely arról tanúskodik, hogy ekkor Dr. Rácz Béla tábori lelkész látta el a közösség lelki vezetésének feladatát. Bulcsi Jánky Béla, mint főgondnok, és Püsky Gyula, mint gondnok vezette a fiókegyházközséget. A presbitériumnak még tagjai voltak: Faith Pál, Szijj Béla, Zsokár Károly, Székely Zoltán, Székely Sándor, Püsky Lajos, Konya Dániel, Bán Korsós János, kőröstarcsai Veér Miklós, Bódog János, Kiss Sándor. A megalakulás előtt 1932 nyarán megveszik a Kert utca 4. szám alatti épületet Református Imaháznak.[7] Erre két évre rá, 1934. október 3.-án megvásárolják közadakozásból, valamint Püsky Gyula gondnok anyagi áldozatvállalásával a Kert utca 7. szám alatti épületet parókiának.[8] Így indult el Kőszegen a református gyülekezeti élet.

 

Templom

1993. szeptember 26-án a gyülekezet alapításának hatvanadik évfordulóján helyezték el az új épülő templom alapkövét,amely nem csak a kisszámú közösség életében meghatározó jelentőségű,hanem a modern magyar protestáns építészet történetét illetően is.

A templom 1996 Augusztus 19.-én lett felszentelve. Tervezője: Csete György Kossuth- Ybl- és Prima Primissima Díjas,  a Magyar művészeti Akadémia Aranyérme kitüntetés  birtokosa.

Még többet tudhat meg a templomunkról Dr. Lörincz Zoltán Könyvében.

Presbitérium

  • Pető Gábor Márk helyettes lelkész
  • Temesvári Tibor, Gondnok
  • Domnanovich Dóra
  • Lenkey László
  • Molnár Rubin
  • Varga Katalin
  • Balla Kálmán (Pót-Presbiter)

 

Gyülekezetünk a Facebookon: https://hu-hu.facebook.com/ref.koszeg/

TÁRSOLDALAK
Kőszegi Református Egyházközség - Magyar