Elérhetőségek

9730 Kőszeg ,
Táncsics út 7.
Telefon: + 36(30)354-0659
E-mail küldése

Hírek

2020. április 10., 08:37Nagypénteki gondolatok

„Tizenkét órától három óráig sötétség lett
az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig
középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te
kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt. Amikor a
százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az
ember valóban igaz volt.” (Lk 23,44-47)


Kedves Testvérek!


Egy egyházi lexikonban azt olvastam, hogy Orfeusz, a görög
mitológia egyik szereplője, Jézus Krisztus jelképe. Elgondolkodtató,
hogy egy görög mitológiai személy hogyan lehet Jézus jelképe,
idegen szóval szimbóluma. Nagypéntek közeledtével azonban
megragadhat bennünket ez a kép. Ki is ez az Orfeusz, aki Jézust
szimbolizálja? Orfeusznak megengedik a görög istenek, hogy
szerelméért, Euridikéért leszálljon az alvilágba (mi úgy mondjuk:
pokol), hogy onnan felhozza őt! Ahogy Orfeusz leszáll az alvilágba,
úgy Jézus is leszállt a földi világba, melyet az ember bűneivel pokollá
tett. Leszállt, hogy kiemeljen onnan azt, akit szeret: magát az embert!
Ezt a kiemelést az ő kereszthalálával lehetett csak véghez vinni. Csak
ez az egy megoldás volt lehetséges! Jézus azért szállt alá, hogy
bennünket felemeljen. Alászállt Jézus, hogy felemeltetvén a
keresztre, ő maga is fel tudjon bennünket emelni a mennyek honába!
Jézus az ember iránt érzett szeretetéből száll alá az égből, hagyja el a
mennyeknek országát, jön a földi pokolba, hogy keresztáldozatával
elvégezze az ember mennyekbe való felvitelét! Erről szól a
Nagypéntek! Orfeusz görög hős, de nem erőszakos hős, hanem a
szeretet hőse. Ezért lehet Jézus szimboluma! Jézus maga is ilyen hős,
egyetlen fegyvere a szeretet, hiszen szeretetéből hajtja végre a
megváltás hőstettét a keresztfán.
Bízunk-e így Jézusban, hogy ő bennünket is ki akar emelni a
bűn poklából? Testvérek vigyázzunk, hogy a bizalmatlánságunk
révén vissza ne hulljunk a pokolba, a holtak birodalmába! Bízzatok
őbenne, semmit ne aggódjatok üdvösségetek felől, mert nem ti
munkáljátok azt, hanem a ti mennyei királyotok, Jézus Krisztus!
Ezért mondja az Ige: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki
gondja van rátok.” (1Pt 5,7)

„Jézus én bizodalmam,
És Megváltóm életemben,
Benned van nyugodalmam,
Nem kell semmitől rettegnem.
Halál nagy éjszakája,
Bár rettentsen fullánkja.”
(Ref. Énekeskönyv 357/1
« Vissza az előző oldalra!

Kőszegi Református Egyházközség - Magyar